Ett barnvänligt Finland

Vi ska införa barnkonsekvensanalyser av alla beslut på nationell och lokal nivå. Vi ska se till att barnkonsekvensanalyser genomförs innan alla beslut fattas, inte enbart beslut som direkt berör barn och unga. Vi ska införa en nationell barnstrategi och politiken måste bli barnvänligare. Barnkonventionen ska respekteras. Barnets bästa och förälderns bästa är inte alltid samma sak, vi måste stå på barnets sida! I asylprocesser ska barnens rättigheter garanteras.

1/1

Lapsiystävällinen Suomi

Meidän tulee katsoa että kaikki päätökset pohjautuvat lapsivaikutuksen arviointeihin, sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla. Lapsivaikutusten arviointia tulee tehdä ennen jokaista päätöstä, ei ainoastaan suoraan lapsiin ja nuoriin suunnattuihin päätöksiin. Meidän on saatava lapsistrategia ja yhteiskuntapolitiikan on oltava lapsiystävällisempää. Lapsen oikeuksien sopimusta on kunnioitettava. Lapsen etu ja vanhemman etu ei aina ole sama asia, meidän on seistävä lapsen puolella! Turvapaikka hakemusprosesseissa lapsen oikeudet on taatattava.

© 2018 by Pia-Lisa Sundell