Familjen

Barnfamiljerna ska inte drabbas av fler nedskärningar. I ett land som Finland ska barnen inte behöva stå i brödkö. Familj och arbete måste gå att kombinera bättre. Arbetsplatser ska vara familjevänliga och detta ska omfatta alla slags familjer och samtliga anställda. Inom dagvården som lägger grunden till mycket för barnen ska lönerna höjas! Småbarnspedagogiken ska vara av god kvalitet och avgiftsfri och den subjektiva rätten till småbarnspedagogik ska bevaras. Eftermiddagsvården ska utvecklas genom att satsa på pedagogisk verksamhet. Familjerna ska också ha tillgång till meningsfull sysselsättning för sina barn året om, även under skollov.

Perhe

Meidän on lopetettava lapsiperheiden etuuksien leikkaukset. Suomen kaltaisessa maassa yhdenkään lapsen ei tule seistä leipä-jonossa. Perheen ja työn yhteensovittaminen on sujuttava paremmin. Perheystävällisissä työpaikoissa tulisi huomioida kaikkien työn-tekijöiden ja kaikenlaisten perheiden elämän-tilanteet. Päivähoidossa rakennetaan pohjaa monen lapsen elämään, varhaiskasvatus-henkilöstön palkkoja on nostettava! Varhaiskasvatus on oltava laadukasta ja ilmaista, subjektiivinen oikeus varhais-kasvatukseen on säilytettävä. Iltapäiväkerho-toimintaa on kehitettävä. Lasten on saatava mahdollisuus mielekkääseen tekemiseen ympäri vuoden, myös koulujen lomien aikana.

© 2018 by Pia-Lisa Sundell