Pia-Lisa

Mamma i en tvåbarnsfamilj

Verksamhetsledare för Barnavårdsföreningen

Vice ordförande för Centralförbundet för barnskydd

Vice ordförande för förvaltningsrådet för SOSTE Finlands social och hälsa rf.
Styrelsemedlem i Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete (EHYT rf)
Styrelsemedlem i Stationens Barn rf

Styrelsemedlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs

Äiti kahdenlapsisessa perheessä
 

Toiminnanjohtaja yhdistyksessä Barnavårdsföreningen

Varapuheenjohtaja Lastensuojelun Keskusliitto ry:ssä

Valtuuston varapuheenjohtaja SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:ssä

Hallituksen jäsen Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:ssä
Hallituksen jäsen Aseman Lapset ry:ssä

Hallituksen jäsen naisjärjestössä Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs

Kunnande - Osaaminen

Jag är expert inom barnomsorg, barnets rättigheter och barn- och familjepolitik. Jag är flitig, pålitlig och målmedveten i mitt arbete. Genom samhällspåverkan och påverkansarbete har jag strävat efter att förändra vardagen för barn, unga och familjer. Barnets bästa och barnets rättigheter styr alltid mitt arbete. Jag drömmer om ett samhälle där barn och unga kan växa och må bra. Ett samhälle som tar hand om alla generationer. Där ingen behöver gå hungrig och lägga sig eller vakna på morgonen rädd och otrygg. Jag vet att det är möjligt.   

 

 

Vahvuuksiani ovat lastensuojelutyö, lapsen oikeudet sekä lapsi- ja perhepolitiikka. Olen ahkera, luotettava ja määrätietoinen. Yhteiskuntavaikuttamisen ja vaikuttamistyön kautta olen pyrkinyt muuttamaan lasten, nuorten ja perheiden arkea. Lapsen etu ja lapsen oikeudet ohjaavat aina työtäni.

Unelmoin yhteiskunnasta jossa lapset ja nuoret voivat hyvin. Yhteiskunnasta, joka huolehtii jokaisesta sukupolvesta. Missä yhdenkään ei tarvitse mennä nälkäisenä nukkumaan tai herätä aamulla tuntien pelkoa ja turvattomuutta. Tiedän että tämä on mahdollista. 

Karriär - Ura

Utbildning - Koulutus

Verksamhetsledare Toiminnanjohtaja


Organisationschef Organisaatiopäällikkö 


Daghemsföreståndare Päiväkodin johtaja


Vårdare på barnskyddsinstitution Lastenkodin työntekijä

Blivande politices magister - Tuleva yhteiskuntatieteiden maisteri

Politices kandidat, socialarbetare – Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, sosiaalityöntekijä

 

Examen inom ledarskap - JET – johtamisen erikoisammattitutkinto

Språkkunskaper – Kielitaidot

Fritidsintressen – Harrastukset

svenska (modersmål) ruotsi (äidinkieli)

finska – suomi

engelska – englanti

Körsång – Kuorolaulu
Juniorfotboll – Juniorijalkapallo

Två katter – Kaksi kissaa

© 2018 by Pia-Lisa Sundell