Vård & omsorg

Vi ska garantera en kvalitativ vård med behörig personal. Lönerna inom vård & omsorg ska höjas. I Finland är vården överlag högklassig men bashälsovården bör förbättras. Det borde inrättas en socialarbetartjänst i varje skola för att ge barnen råd och följa upp barn som riskerar att marginaliseras. Social- och hälsovårdsreformen måste ske i etapper. Integrationen av social- och hälsovården måste få mer fokus och man måste se människan inom alla reformer. Inom äldreomsorgen kan teknik vara hjälpmedel, men den ersätter inte människor. De äldre ska kunna bo hemma längre, men vara garanterade god hemvård på svenska.

Terveydenhuolto & huolenpito

Meidän on katsottava että tarjoamme laadukasta terveydenhuoltoa ja saamme päteviä työntekijöitä. Palkat ovat nostettava. Suomessa on laadukasta terveydenhuoltoa, mutta perusterveydenhuolto on parannettava. Jokaiseen kouluun tulisi saada sosiaalityöntekijä tukemaan lapsia ja perheitä jotta riski marginalisoituminen voidaan estää. Sote-uudistusta on vietävä eteenpäin etapeissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio on oltava suunnittelun keskiössä. Vanhuspalveluissa tekniikka voi olla hyvä apu ja tuki, mutta tämä ei korvaa ihmisten välistä kohtaamista. Vanhusväestön on saatava asua kauan kotona, mutta siihen tarvitaan laadukasta kotihoitoa.       

© 2018 by Pia-Lisa Sundell